Opłocka, U. „Społeczno-Kulturowe Konstruowanie sensów Nauczycielskiego Oceniania”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 185-07, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/120.