Kostyło, H. „Rekonstrukcjonizm społeczny: Wzajemność oddziaływań Kultury I Edukacji”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 2(47), 1, s. 15-32, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/12.