Filipiak, E. „‘Produkty’ Kultury Uczenia Się uczniów szkoły Podstawowej I Gimnazjum”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 159-83, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/119.