Wiza, A. „Kulturowe Wymiary podróżowania”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 125-40, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/117.