Matusov, E. „Zastosowanie Teorii Dyskursu Bachtina W Edukacji : Przegląd Krytyczny”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 75-106, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/115.