Klus-Stańska, D. „Wiedza, która Zniewala – Transmisyjne Tradycje W Szkolnej Edukacji”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 21-40, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/113.