Taboł, S. „Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia Publicznego Szkolnictwa III RP W Gorsecie Centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, Ss. 348”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 193-7, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/106.