[1]
B. Atroszko, „Zewnętrzne bariery zmian w edukacji:: analiza wypowiedzi nauczycieli szkół ponadpodstawowych”, FO, t. 36, nr nr 2(70), s. 27–51, luty 2024.