[1]
K. Rofiah, E. Purbaningrum, N. F. Tisnawati, i K. W. Dewi, „Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:”, FO, t. 36, nr 1 (69), s. 11-26, lip. 2023.