[1]
K. Rofiah, E. Purbaningrum, N. F. . Tisnawati, i K. W. . Dewi, „Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:: systematyczny przegląd literatury”., FO, t. 36, nr 1 (69), s. 11–26, lip. 2023.