[1]
C. Uleanya, „Rola polityki, zarządzania i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach globalnego Południa:: Przywództwo”, FO, t. 36, nr 1 (69), s. 73–88, lip. 2023.