[1]
M. J. Karwasz, „- Propozycja narzędzia badawczego do pomiaru artefaktów kulturowych –: kwestionariusz MCA”, FO, t. 36, nr 1 (69), s. 29–47, lip. 2023.