[1]
M. Maciejewska, „Postawy studentów wobec wymuszonej edukacji zdalnej w pandemii Covid-19 a zmiany w ich podejściu do uczenia się”, FO, t. 35, nr Nr 2(68), s. 101-115, grudz. 2022.