[1]
B. Zamorska i P. Gąsiorek, „Sprawozdanie z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research facing crisis contexts: challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 lipca - 7 sierpnia, 2021.”, FO, t. 35, nr Nr 2(68), s. 153-156, grudz. 2022.