[1]
M. J. Karwasz, „Współpraca w kulturze organizacyjnej zespołów nauczycielskich ”, FO, t. 35, nr Nr 2(68), s. 87-100, grudz. 2022.