[1]
A. Brandisauskiene i M. Brėdikytė, „Działania dorosłych wspierające narracyjne światy zabaw w klasie”, FO, t. 35, nr Nr 2(68), s. 31–68, grudz. 2022.