[1]
S. Bacher, H. Cervinkova, C. Kraler, i L. Rasiński, „Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość”, FO, t. 34, nr 1(67), s. 43-54, cze. 2022.