[1]
M. Sonntag, „Współpraca interdyscyplinarna w austriackim systemie szkolnym i jej implikacje dla edukacji włączającej”, FO, t. 34, nr 1(67), s. 69-80, cze. 2022.