[1]
B. Muszyńska i M. E. . Gómez-Parra, „To jest zintegrowane!? modelowanie założeń pedagogiki krytycznej dla przyszłych nauczycieli. : Praca w wielojęzycznych i wielokulturowych środowiskach edukacyjnych”, FO, t. 34, nr 1(67), s. 11–21, cze. 2022.