[1]
A. Augustyn, „Ciało jak układ słoneczny”, FO, t. 33, nr 2(66), s. 151-153, luty 2022.