[1]
N. Budziszewska i K. Bączyk-Lesiuk, „Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej”, FO, t. 33, nr 2(66), s. 109-129, luty 2022.