[1]
I. Engeness i M. Nohr, „Ocena jako nauka: Wykorzystanie filmów refleksyjnych w masowym, otwartym kursie online w celu wzmocnienia nauki i tożsamości cyfrowej wśród nauczycieli, w początkowym i zaawansowanym okresie nauczania w Norwegii”, FO, t. 35, nr Nr 2(68), s. 31–52, grudz. 2022.