[1]
G. Cęcelek, „Społeczne i informatyczne kompetencje nauczyciela jako podstawa edukacji w paradygmacie konstruktywistycznym - ”, FO, t. 33, nr 2(66), s. 26-46, luty 2022.