[1]
M. Skibińska i L. Wiśniewska-Nogaj, „Problem uprzedmiotowienia w mediach a wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania młodych kobiet”, FO, t. 34, nr 1(67), s. 23-40, cze. 2022.