[1]
Z. Kwieciński, „Profesor Marian Walczak – garść wspomnień”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 167-168, wrz. 2020.