[1]
E. Zawadzka, „Konteksty pedagogizacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 127-146, wrz. 2020.