[1]
M. Raykov i V. Martinelli, „Ocena skali lęku klasowego (CAS) dla uczniów szkół średnich”, FO, t. 31, nr 2(62), s. 43-60, maj 2020.