[1]
A. Nizińska i E. Kurantowicz, „Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne”, FO, t. 31, nr 2(62), s. 27-40, maj 2020.