[1]
L. Wiśniewska-Nogaj, „Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet. Rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 59-75, wrz. 2020.