[1]
J. .-. Szymczak, „Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 149–153, wrz. 2020.