[1]
J.- Szymczak, „Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 149-153, wrz. 2020.