[1]
J. Madalińska-Michalak, „X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny «Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii» Warszawa, 18–20.09.2019 r.”, FO, t. 31, nr 1(61), s. 169-176, grudz. 2019.