[1]
M. Cuprjak, „Dane w badaniach jakościowych. Uwikłanie w kontekst”, FO, t. 31, nr 1(61), s. 111-124, grudz. 2019.