[1]
K. Madeja-Bień, „Mobbing w szkole – przegląd dotychczasowych wyników badań i odniesienia do programów interwencyjnych”, FO, t. 31, nr 1(61), s. 93-109, grudz. 2019.