[1]
A. J. Siegień-Matyjewicz, „Kim są Białorusini? Kształtowanie się mentalności ludu białoruskiego w przeszłości i współcześnie”, FO, t. 31, nr 1(61), s. 23–38, grudz. 2019.