[1]
D. Borecka-Biernat, „Strategia agresywnego radzenia sobie dorastającej młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. psychospołeczne uwarunkowania”, FO, t. 31, nr 1(61), s. 41–59, grudz. 2019.