[1]
M. Matyjewicz, „Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury”, FO, t. 31, nr 1(61), s. 11-22, grudz. 2019.