[1]
D. Stępkowski, „Kształcenie – widzenie – moralność. Herbarta aistetyczne podstawy edukacji moralnej”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 37-56, wrz. 2020.