[1]
K. Tomaszek, „Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego”, FO, t. 33, nr 2(66), s. 47-69, luty 2022.