[1]
Z. Kwieciński, „Pożegnanie prof. dr. hab. Roberta Kwaśnicy”, FO, t. 30, nr 2(60), s. 307-309, 1.