[1]
J.- Szymczak, „«Dobre?» (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 25-35, kwi. 2020.