[1]
V. A. Jaśkiewicz, „Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych. Komunikat z badań”, FO, t. 30, nr 2(60), s. 283-297, sty. 2019.