[1]
P. Zelek, „Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego - raport z debaty”, FO, t. 32, nr 1(63), s. 155-163, wrz. 2020.