[1]
K. Wanagiel, „Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault”, FO, t. 30, nr 2(60), s. 267-281, sty. 2019.