[1]
E. M. Juskowiak, „Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych. Klasyczna metoda pracy oraz z wykorzystaniem IT.”, FO, t. 30, nr 2(60), s. 67-85, grudz. 2018.