[1]
N. N/A, „List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, FO, t. 29, nr 2(58), s. 143-146, 1.