[1]
E. J. Rybska, „Rola reprezentacji zewnętrznych w rozpoznaniu osobistych koncepcji dzieci na temat bakterii. Przesłanki dla dydaktycznej użyteczności drobnoustrojów.”, FO, t. 30, nr 2(60), s. 29-49, grudz. 2018.