[1]
M. Bartoszewicz i A. Zahorska, „Samodzielne myślenie uczniowskie w rozpoznaniach badawczo-innowacyjnych w dydaktyce chemii”, FO, t. 30, nr 2(60), s. 87-102, grudz. 2018.