[1]
B. Zamorska i P. Gąsiorek, „Sprawozdanie z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° view of the landscape of cultural-historical activity research: The state of our scholarship in practice””, FO, t. 29, nr 2(58), s. 135-139, grudz. 2017.