[1]
A. Muchacka - Cymerman i K. Tomaszek, „Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy”., FO, t. 29, nr 2(58), s. 95–115, grudz. 2017.