[1]
P. Hawrylewicz-Kowalska, „Nauczanie indywidualne –między tradycją a alternatywą. Poszukiwanie pola badawczego”, FO, t. 30, nr 1(59), s. 179–191, paź. 2018.